Wybór środka ekstrakcyjnego
Jun 08, 2017

Właściwości ekstrahentów mają bezpośredni wpływ na efekt ekstrakcji, wpływają również na koszt ekstrakcji. W wyborze środka odciągającego należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

1) wydajność wydobywcza, mianowicie współczynnik dystrybucji;

(2) właściwości fizyczne ekstrahenta:

Gęstość napięcia międzyfazowego; umiarkowany; Lepkość;

(3) dobra stabilność chemiczna, trudne do spalenia pęknięcia, niska toksyczność, niska korozja, wysoki punkt zapłonu, niski punkt zamarzania, ciśnienie pary w temperaturze pokojowej jest niewielkie, wygodne do przechowywania i użytkowania.

(4) źródło jest szerokie, cena jest tania.

(5) łatwa regeneracja i odzysk rozpuszczalnika.

Para: Materiały ognioochronne

Następny: Nr

Produkty