Kolektor
Jun 08, 2017

Rola powierzchni kolektora mineralnego w adsorpcji fizycznej, chemizorpcji i reakcjach chemicznych. Charakterystyka adsorpcji i flotacji kolektora jest ściśle związana. W pewnym zakresie koncentracji kolektora, gdy stężenie leku wzrasta, zwiększa się zdolność adsorpcji, znaczne zwiększenie odzyskiwania flotacji; Po odzyskaniu wartości równoważnej stężenia z koncentracją i wielkością adsorpcji wzrostu mniejsze; Kolektory, gdy stężenie jest zbyt wysokie, ilość adsorpcji może nadal rosnąć, ale odzysk flotacji nie jest już zwiększany, a co gorsza. Dlatego w procesie flotacji, aby prawidłowo uchwycić dawkę kolektora, aby uzyskać jak najwięcej korzyści.

Produkty